Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Rok 2020

PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.42.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w zamian za przypadające w 2021 roku w sobotę święto 1 maja i 25 grudnia.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.41.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.40.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie projektu planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.39.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opracowania i zatwierdzenia projektu planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na 2021 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.38.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.37.2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.36.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zamiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzonych Zarządzeniem nr ZSZ.0030.27.2020 z dnia 16 września 2020 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.35.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.34.2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.33.2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.32.2020 z dnia 16 października 2020 roku w sprawie organizacji zdalnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.31.2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.30.2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.27.2020 z dnia 16 września 2020 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.26.2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.25.2020 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.24.2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.23.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie dopuszczenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy w danym zawodzie w roku szkolnym 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.22.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.21.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie procedury BHP w trakcie pandemii koronowirusa COVID-19 od 01.09.2020r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.19.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych od 01.09.2020r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.18.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.17.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.16.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.15.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.14.2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.13.2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2020/2021 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.12.2020 z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie sposobu i warunków przeprowadzania egzaminów semestralnych na semestrze IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11a.2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Rzeczowo Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11.2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.10.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.9.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.8.2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31.01.2020r. - plan finansowy na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.7.2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie sposobu i warunków przeprowadzania egzaminów semestralnych na semestrze VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.6.2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Co V-2.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5.2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2020/2021.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3.2020 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.2.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1.2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na 2020 rok.pdf