Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Rok 2015

PDFZarządzenie nr 20/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (416,11KB)
PDFZarządzenie nr 19/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf (426,78KB)
PDFZarządzenie nr 18/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2015.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie nr 17/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad podziału wydatków budżetowych w roku 2016 w rozdziałach 80120, 80130 i 80150.pdf (855,73KB)
PDFZarządzenie nr 16/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad ustalenia % udziału wydatków budżetowych dotyczących rozdziału 80150.pdf (787,44KB)
PDFZarządzenie nr 15/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.pdf (399,31KB)
PDFZarządzenie nr 14/2015 z dnia 04 września 2015 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf (283,61KB)
PDFZarządzenie nr 13/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie procedury pn. „System pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów.pdf (334,28KB)
PDFZarządzenie nr 12/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego.pdf (579,83KB)
PDFZarządzenie nr 11/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.pdf (519,85KB)
PDFZarządzenie nr 10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf (2,21MB)
PDFZarządzenie nr 09/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (334,23KB)
PDFZarządzenie nr 08/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie aneksu do Zarządzenia nr 107 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2010r.pdf (460,20KB)
PDFZarządzenie nr 07/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (396,50KB)
PDFZarządzenie nr 06/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w preliminarzu przychodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów budżetowych.pdf (403,30KB)
PDFZarządzenie nr 05/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (362,28KB)
PDFZarządzenie nr 04/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf (364,17KB)
PDFZarządzenie nr 03/2015 z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w zamian za dni świąteczne.pdf (824,50KB)
PDFZarządzenie nr 02/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.pdf (483,21KB)
PDFZarządzenie nr 01/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach - zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf (696,27KB)