Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Rok 2017

PDFZarządzenie nr 17/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2009 z dnia 8 czerwca 2009r. - Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2018r.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przydziału odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej, ustalenia kwot ekwiwalentu za używanie do pracy własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie + Aneks nr 1/2018.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2017 z dnia 21 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury sprzętu elektronicznego.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie organizacji staży praktyk w ramach projektu unijnego.pdf
PDFZarządzenie nr 12/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie regulaminu użytkowania parkingu.pdf
PDFZarządzenie nr 11/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 10/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 9/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 08/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.pdf
PDFZarządzenie nr 07/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18.pdf
PDFZarządzenie nr 6/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 5a/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wdrożenia Procedury Dopuszczenia Programów Nauczania do użytku szkolnego.pdf
PDFZarządzenie nr 05/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad podziału wydatków budżetowych od 01.09.2017r.pdf
PDFZarządzenie nr 04/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr 03/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.pdf
PDFZarządzenie nr 02/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf