Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Rok 2018

PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.23.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych obcych - użyczonych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.22.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Cukierniczego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.21.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2018/2019 Systemu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wspierania uczniów z orzeczeniami.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.20.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie regulaminu oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.19.2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.18.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.17.2018 z dnia 28 września 2018 w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2018/2019 Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.16.2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.15.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.14.2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.13.2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.12.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych od 01.09.2018r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11.2018 z dnia 3 września 2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.10.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.9.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie dopuszczenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach klasy w danym zawodzie w roku szkolnym.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.8.2018 a dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.7.2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.6.2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2018 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4.2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf