Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Rok 2019

PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.46.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w 2020 roku w sobotę święto 15 sierpnia i 26 grudnia.pdf (444,76KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.45.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf (513,98KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.44.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.43.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (3,17MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.42.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. selekcji księgozbioru biblioteki szkolnej.pdf (477,80KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.41.2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia kasacji rzeczowych składników majątkowych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (496,40KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.40.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf (462,54KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.39.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,66MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.38.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,65MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.37.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,64MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.36.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,65MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.35.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku - przydział odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej, ustalenia kwot ekwiwalentu.pdf (1,66MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.34.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie projektu planu dochodów rachunku dochodowego jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.pdf (789,75KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.33.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie opracowania i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2020 rok.pdf (1,99MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.32.2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu Pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (444,36KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.31.2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Cukierniczego.pdf (2,12MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.30.2019 z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,70MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.29.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,64MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.28.2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.pdf (463,99KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.27.2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,63MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.26.2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,63MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.25.2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,55MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.24.2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.pdf (427,42KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.23.2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,64MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.22.2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,66MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.21.2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.pdf (13,56MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.20.2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2019/2020 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.pdf (6,97MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.19.2019 z dnia 5 września 20190 roku w sprawie powołanie zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogiczej.pdf (877,57KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.18.2019 z dnia 5 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.pdf (505,15KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.17.2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,63MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.16.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego zestawu programów nauczania.pdf (2,33MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.15.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klasy w danym zawodzie w roku szkolnym 2019/2020.pdf (10,80MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.14.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (3,01MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.13.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych od 01.09.2019r.pdf (561,39KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.12.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,67MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (3,97MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.10.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,71MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.9.2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,73MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.8.2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.pdf (568,67KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.7.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji staży praktyk w ramach projektu unijnego.pdf (408,57KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.6.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ZSZ.0030.15.2018 dot. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (2,56MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5c.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 - zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.pdf (469,33KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5b.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,70MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5a.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,71MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie długości przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (505,36KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4d.2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4c.2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4b.2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,68MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4a.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,69MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020.pdf (560,80KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3a.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,64MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 22.02.2019r.pdf (472,80KB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.15.2018 z dnia 14 września 2018 roku - Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf (2,53MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1b.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 rok.pdf (2,66MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na 2019 rok.pdf (3,00MB)
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1.2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf (881,64KB)