Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
 

Rok 2019

PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.13.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych od 01.09.2019r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.12.2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie regulaminu przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.10.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.9.2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.8.2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.7.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji staży praktyk w ramach projektu unijnego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.6.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ZSZ.0030.15.2018 dot. Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5b.2019 z dnia 12 kwiatnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5a.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie długości przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4d.2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4c.2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4b.2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4a.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3a.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 22.02.2019r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.15.2018 z dnia 14 września 2018 roku - Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1b.2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku - plan finansowy na 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1a.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu finansowego ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1.2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf

 

Rok 2018

PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.23.2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych obcych - użyczonych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.22.2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Cukierniczego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.21.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2018/2019 Systemu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wspierania uczniów z orzeczeniami.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.20.2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie regulaminu oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.19.2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.18.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.17.2018 z dnia 28 września 2018 w sprawie zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku w roku szkolnym 2018/2019 Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.16.2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.15.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.14.2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.13.2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.12.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych od 01.09.2018r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.11.2018 z dnia 3 września 2018 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.10.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.9.2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie dopuszczenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach klasy w danym zawodzie w roku szkolnym.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.8.2018 a dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.7.2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.6.2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.5.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2018 roku.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.4.2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.3.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r.pdf
PDFZarządzenie nr ZSZ.0030.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf


Rok 2017

PDFZarządzenie nr 17/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2009 z dnia 8 czerwca 2009r. - Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2018r.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przydziału odzieży i obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej, ustalenia kwot ekwiwalentu za używanie do pracy własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie + Aneks nr 1/2018.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2017 z dnia 21 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej metodą spisu z natury sprzętu elektronicznego.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie organizacji staży praktyk w ramach projektu unijnego.pdf
PDFZarządzenie nr 12/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie regulaminu użytkowania parkingu.pdf
PDFZarządzenie nr 11/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 10/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 9/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 08/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku.pdf
PDFZarządzenie nr 07/2017 z dnia 08 września 2017 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18.pdf
PDFZarządzenie nr 6/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 05/2017 z dnia 01 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad podziału wydatków budżetowych od 01.09.2017r.pdf
PDFZarządzenie nr 04/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr 03/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.pdf
PDFZarządzenie nr 02/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu wydatków wydzielonego rachunku.pdf

 

Rok 2016

PDFZarządzenie nr 18/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych obcych - użyczonych.pdf
PDFZarządzenie nr 17/2016 z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w ZSZ w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2016 z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie ustalenia zasad przydziału wydatków budżetowych w roku 2017.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2016 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie terminu przyjmowania dokumentów za miesiąc wrzesień 2016.pdf.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.pdf
PDFZarządzenie nr 12/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego.pdf
PDFZarządzenie nr 11/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 10/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017.pdf
PDFZarządzenie nr 09/2016 z dnia 01 września 2016 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 08/2016 z dnia 01 września 2016 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 07/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.pdf
PDFZarządzenie nr 06/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 03/2016 w sprawie Regulaminu Rekrutacji - zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja.pdf
PDFZarządzenie nr 05/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 04/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.pdf
PDFZarządzenie nr 03/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Rekrutacji- zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf
PDFZarządzenie nr 2/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Szkolnej.pdf
PDFZarządzenie nr 01/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w preliminarzu przychodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów budźetowych.pdf

 

Rok 2015

PDFZarządzenie nr 20/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 19/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 18/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2015.pdf
PDFZarządzenie nr 17/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad podziału wydatków budżetowych w roku 2016 w rozdziałach 80120, 80130 i 80150.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2015 z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad ustalenia % udziału wydatków budżetowych dotyczących rozdziału 80150.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2015 z dnia 23 września 2015 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2015 z dnia 04 września 2015 roku w sprawie powołania zespołów planujących i koordynujących udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie procedury pn. „System pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów.pdf
PDFZarządzenie nr 12/2015 z dnia 03 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierającego.pdf
PDFZarządzenie nr 11/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.pdf
PDFZarządzenie nr 10/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 09/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 08/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie aneksu do Zarządzenia nr 107 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2010r.pdf
PDFZarządzenie nr 07/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 06/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w preliminarzu przychodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów budżetowych.pdf
PDFZarządzenie nr 05/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 04/2015 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania.pdf
PDFZarządzenie nr 03/2015 z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w zamian za dni świąteczne.pdf
PDFZarządzenie nr 02/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.pdf
PDFZarządzenie nr 01/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach - zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja oraz Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  28-08-2015 00:01
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  20-08-2019 10:00
  przez: Grażyna Wieliczek
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
  odwiedzin: 1629
Dane adresowe:

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
47-300 Krapkowice
ul. Zamkowa 5

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 13 38
fax: 77 466 17 28
e-mail: szkola@zamek.krapkowice.pl
strona www: www.zamek.krapkowice.pl/

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×