Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty szkoły

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Instrukcja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Instrukcja działania składnicy akt
 • Instrukcja gospodarki drukami ścisłego zarachowania
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Kodeks Etyki
 • Księga Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Polityka zarządzania ryzykiem w szkole
 • Procedura oceny nauczyciela
 • Procedura organizacji nauczania indywidualnego
 • Program wychowawczy
 • Program wychowawczy /w tym misja szkoły/
 • Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Regulamin dostępu do informacji publicznej
 • Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 • Regulamin oceniania wychowania fizycznego według skali punktowej
 • Regulamin oceniania zachowania
 • Regulamin oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 • Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin przyznania dodatków motywacyjnych
 • Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin służby przygotowawczej
 • Regulamin WDN - uchwała dofinansowania z powiatu
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 • PDFRegulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych .pdf
 • Regulamin ZFŚS
 • PDFStatut Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.pdf
 • PDFStatut Branżowej Szkoły I Stopnia w Krapkowicach.pdf
 • Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania
 • Zasada gospodarowania i ewidencji majątku szkoły
 • Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego
 • Zasady kontroli zarządczej
Metryczka
 • opublikowano:
  31-08-2015 06:51
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  30-10-2018 11:39
  przez: Grażyna Wieliczek
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
  odwiedzin: 993
Dane adresowe:

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
47-300 Krapkowice
ul. Zamkowa 5

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 13 38
fax: 77 466 17 28
e-mail: szkola@zamek.krapkowice.pl
strona www: www.zamek.krapkowice.pl/

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×