Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Składnica akt (wykaz teczek zarchiwizowanych),
 • Arkusze ocen,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dzienniki zajęć,
 • Ewidencja delegacji służbowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Księga absolwentów,
 • Księga obiektów budowlanych,
 • Księga uczniów,
 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • Protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
 • Rejestr wydanych dyplomów i świadectw dojrzałości,
 • Rejestr wydanych indeksów,
 • Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • Rejestr wydanych świadectw,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Książka druków ścisłego zarachowania,
 • Uchwały Rady Pedagogicznej,
 • Zarządzenia dyrektora szkoły.