Przejdź do treści strony
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje i archiwa

 • Składnica akt (wykaz teczek zarchiwizowanych),
 • Arkusze ocen,
 • Dziennik korespondencyjny,
 • Dzienniki zajęć,
 • Ewidencja delegacji służbowych,
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • Księga absolwentów,
 • Księga obiektów budowlanych,
 • Księga uczniów,
 • Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • Protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
 • Rejestr wydanych dyplomów i świadectw dojrzałości,
 • Rejestr wydanych indeksów,
 • Rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • Rejestr wydanych świadectw,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Książka druków ścisłego zarachowania,
 • Uchwały Rady Pedagogicznej,
 • Zarządzenia dyrektora szkoły.
Metryczka
 • opublikowano:
  28-08-2015 15:39
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  13-01-2017 12:34
  przez: Grażyna Wieliczek
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
  odwiedzin: 1674
Dane adresowe:

Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
47-300 Krapkowice
ul. Zamkowa 5

Dane kontaktowe:

tel.: 77 466 13 38
fax: 77 466 17 28
e-mail: sekretariat@zamek.krapkowice.pl
strona www: www.zamek.krapkowice.pl/